Alle vragen

21. Wat gebeurt er als de bedenktijd van de koopakte van drie dagen voorbij is, en ik de financiering toch niet rondkrijg?

Indien je in de koopakte hebt laten opnemen dat je mag ontbinden wanneer je geen hypotheek krijgt (ontbindende voorwaarde), dan moet je afwijzingen laten zien aan de verkoper en kan de koopakte worden ontbonden. Heb je geen ontbindende voorwaarde opgenomen en krijg je geen hypotheek? Dan moet je 10% van de koopsom betalen.