Privacy statement

Makelaar Bert BV is lid van de NVM. In deze privacyverklaring leggen wij je uit hoe wij met je gegevens omgaan. In deze verklaring leggen wij ook uit welke gegevens aan de NVM en aan brainbay B.V., een dochteronderneming van de NVM, worden verstrekt en van NVM/brainbay met deze gegevens doet.

Brainbay is door de NVM opgericht om ten behoeve van de leden van de NVM producten en diensten te ontwikkelen, gebaseerd op aangeleverde data van de leden en van niet-NVM leden, alsmede voor het doen van onderzoek naar de onroerend goed markt.

Van welke diensten maak je gebruik?

Je kan op één of meerdere manieren in contact staan met ons.

 1. Je wil je woning verkopen.
 2. Je wil je woning verhuren.
 3. Je wil een woning kopen.
 4. Je wil een woning huren.

Als je op zoek bent naar een woning en je hebt ons hier niet voor ingeschakeld, dan zijn de volgende situaties mogelijk:

 1. Je wil vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van ons eigen aanbod.
 2. Je wil een woning bezichtigen die door ons wordt aangeboden.
 3. Je wil een woning kopen die via ons wordt aangeboden.
 4. Je wil een woning huren die via ons wordt aangeboden.

Overige dienstverlening

Je schakelt ons in om je te kunnen bijstaan op het gebied van ruimtelijke ordening, zoals omgevingsvergunningen, wijzigen bestemmingsplan, ontwerpen en/of aanbesteden van nieuw- en verbouwplannen, pachtzaken, onteigening e.d.

Verwerkingsverantwoordelijkheid

Voor genoemde dienstverlening zijn wij verantwoordelijk om je gegevens te verwerken. Onze contactgegevens zijn:

Makelaar Bert BV

Jan Pieter Heijestraat 108

1053 GT Amsterdam

E-mailadres: info@makelaarbert.nu

Telefoonnummer: 020-2613470

KVK-nummer: 69096295

Gegevensverstrekking aan NVM/brainbay

Bij een aantal diensten worden ook gegevens verstrekt aan NVM/brainbay. NVM/brainbay doet het volgende met deze gegevens:

 • Zorgen dat alle NVM-makelaars een actueel aanbod hebben van woningen, bedrijfspanden en agrarsich vastgoed die c.q. dat via NVM-makelaars worden c.q. wordt aangeboden.
 • Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op funda en andere (huizen)websites.
 • Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt, bedrijfsonroerendgoed markt en agrarische vastgoedmarkt. De gegevens in deze database worden voor onbepaalde tijd bewaard.

Lees hier wat NVM/brainbay met de verstrekte gegevens doet:

NVM/brainbay is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens.

De contactgegevens zijn:

NVMBrainbay B.V
KVK-nummer: 30102683KVK-nummer: 71551034
Postbus 2222 3430 DC NieuwegeinOrteliuslaan 951 3528 BE Utrecht
E-mailadres: privacyhelpdesk@nvm.nlsupport@brainbay.nl

NVM/brainbay heeft een functionaris voor de gegevensverwerking. Deze is bereikbaar via fg@nvm.nl.

Wij nemen je privacy serieus

Makelaar Bert en NVM/brainbay nemen je privacy erg serieus en zien de regels rondom gegevensbescherming als logische fatsoensnormen. Wij verwerken je gegevens zorgvuldig en volgens de wettelijke voorschriften. Wij besteden eveneens aandacht aan een adequate beveiliging, zodat je gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Wij investeren continu in het bieden van goede dienstverlening. Een onderdeel hiervan is het NVM-brede privacy programma. Heb je vragen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens

Wil je weten welke gegevens er van jou worden bewaard? Stuur ons dan een e-mail met je verzoek. NVM/brainbay verwerkt geen namen of andere direct identificerende gegevens. Als je wil weten welke gegevens NVM/brainbay verwerkt, neem dan ook contact met ons op, zodat wij je hierover kunnen informeren.

Als je je gegevens wil wijzigen of verwijderen, stuur ons hiertoe dan een verzoek per e-mail. Gegevens worden niet gewijzigd of verwijderd als de wet ons verplicht om deze te bewaren of als er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen wijziging of verwijdering verzetten.

Hoe kan je een klacht indienen?

Je kan je klacht schriftelijk bij ons indienen, per brief of e-mail. Ben je niet tevreden over de afhandeling van je klacht, dan kan je terecht bij het Klachtenloket Vastgoedprofessionals. Dit is onafhankelijk ondergebracht bij de Geschillencommissie in Den Haag. Zij zullen je vervolgens informeren over de vervolgstappen.

Hoe lang bewaren wij je gegevens?

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk. Een aantal gegevens bewaren wij langdurig:

 • Een aantal gegevens van de dienstverlening bewaren wij 20 jaar. Dit in verband met eventuele aansprakelijkheid voor beroepsfouten.
 • De bewijslast dat wij de verplichte toets in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorsisme (Wwft) heeft uitgevoerd bewaren wij 5 jaar.
 1. Je verkoopt je woning en hebt Makelaar Bert hiervoor ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van jou je woning te promoten, inzicht te krijgen in de waarde van en belangstelling voor je woning, bezichtigingen te verzorgen en namens jou te onderhandelen en de transactie te begeleiden. Daarbij stellen wij je identiteit vast. Ook wordt je mogelijk benaderd voor een makelaarsbeoordeling en ontvang je vanuit funda verkoopstatistieken. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt.

GegevensVerstrekking mogelijk aanBewaartermijn
Je naam, adres en overige contactgegevens zoals je telefoonnummer en e-mailadres.b20 jaar
De reden van verkoop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk.a3 jaar
De datum van aanmelding van de woning en de periode dat de woning te koop staat of heeft gestaan. a20 jaar
De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s en video’s van de woning.  Indien dat met ons is afgesproken, worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op funda, andere huizenwebsites en op onze website. Dit gebeurt voor de promotie van je woning en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond. a, d, e20 jaar
De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht.a3 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).c5 jaar
Gegevens die nodig zijn om de  koopovereenkomst op te stellen. b20 jaar
Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum. a20 jaar
In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden worden uw naam en e-mailadres doorgegeven aan funda om een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken. Tevens ontvang je van funda de verkoopstatistieken van uw woning. e2 jaar
Overige informatie die je aan ons verstrekt. geen3 jaar
 Ontvangers van gegevens
aNVM/brainbay(gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
bNotaris, taxateur, meetbureau, fotograaf, verkoopstylist, koper, aankoopmakelaar
cFIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)
dBezichtiger, bieder, koper, aankoopmakelaar
efunda
 • Je verhuurt je woning en hebt Makelaar Bert hiervoor ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van jou je woning te promoten, bezichtigingen te verzorgen, inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de potentiële huurder en een huurovereenkomst op te stellen. Daarbij stellen wij je identiteit vast. Ook wordt je mogelijk benaderd voor een makelaarsbeoordeling en ontvang je vanuit funda verhuurstatistieken. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

GegevensVerstrekking mogelijk aanBewaartermijn
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.b20 jaar
De reden van verhuur. a3 jaar
De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en foto’s en video’s van de woning. a, c, d20 jaar
Indien met de NVM-makelaar is afgesproken, worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op funda, andere huizenwebsites en op de website van de NVM-makelaar. Dit gebeurt voor promotie van uw woning en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond.  
De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht.a3 jaar
De eisen die u stelt aan de huurder.c20 jaar
Gegevens die nodig zijn om de huurovereenkomst op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling.c20 jaar
Wanneer de woning is verhuurd, de huurprijs en huurconditiesa3 jaar
In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden worden uw naam en e-mailadres doorgegeven aan funda om een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken. Tevens ontvangt u van funda de verhuurstatistieken van uw woning.d2 jaar
Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt. geen3 jaar
 Ontvangers van gegevens
aNVM//brainbay (gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
bHuurder, meetbureau, fotograaf
cBezichtiger, huurder, aanhuurmakelaar
dfunda
 • Je bent op zoek naar een koopwoning en hebt Makelaar Bert hiervoor ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van jou een passende woning te vinden, namens jou de onderhandelingen te voeren en de transactie te begeleiden. Daarbij stellen wij je identiteit vast. Ook wordt je mogelijk benaderd voor een makelaarsbeoordeling vanuit funda. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

GegevensVerstrekking mogelijk aanBewaartermijn
Je naam, adres en contactgegevens zoals je telefoonnummer en e-mailadres.a20 jaar
Het zoekprofiel waarin je woonwensen zijn opgenomen. geen3 jaar
Gegevens over je huidige woning zoals de koop- en huurprijs. De reden van koop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk. geen3 jaar
Je leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling. geen3 jaar
Indien met je afgesproken, gegevens ter vaststelling van je financieringsmogelijkheden. geen3 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).b5 jaar
Gegevens die nodig zijn om de koopovereenkomst op te stellen. c20 jaar
Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum. geen20 jaar
In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden worden je naam en e-mailadres doorgegeven aan funda om een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken. d2 jaar
Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt. geen3 jaar
 Ontvangers van gegevens
aVerkoper, verkoopmakelaar
bFIU (Financial Intelligence Unit – Nederland), verkoopmakelaar
cNotaris, verkoper, verkoopmakelaar
dfunda
 • Je wilt een woning kopen die via Makelaar Bert wordt aangeboden

Voor dit contact staat Makelaar Bert met jou en eventueel je makelaar in contact in verband met het biedingsproces. Daarna voeren wij de voorbereidende activiteiten uit voor de koopovereenkomst en de overdracht. Daarbij stellen wij je identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

GegevensVerstrekking mogelijk aanBewaartermijn
Je naam, adres en contactgegevens zoals je telefoonnummer en e-mailadres.b20 jaar
Je mening over de woning.b3 jaar
Gegevens over de biedingen.a, b, e3 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).d5 jaar
Indien met de verkoper afgesproken, gegevens ter vaststelling van je mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan andere eisen van de verkoper te voldoen. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verkoper.b3 jaar
Gegevens die nodig zijn om de koopovereenkomst op te stellen. c20 jaar
Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum. a20 jaar
De postcode (1234AB) en huisnummer van het vorige woonadres van de koper, koop- of huurwoning.a3 jaar
Je leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling, type koper en verhuisreden.a3 jaar
Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.b3 jaar
 Ontvangers van gegevens
aNVM/brainbay (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
bVerkoper
cNotaris, aankoopmakelaar
dFIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)
eKandidaat kopers via biedlogboek
 • Je wil vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod door Makelaar Bert

Het doel van dit contact is dat Makelaar Bert je op de hoogte brengt van mogelijk interessante woningen voor jou. Dit gebeurt tot het moment dat je bij ons aangeeft geen behoefte meer te hebben als deze service. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

GegevensVerstrekking mogelijk aanBewaartermijn
Je naam, adres en contactgegevens zoals je telefoonnummer en e-mailadres. geenTot intrekking van toestemming
Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen. Op basis van het zoekprofiel kan een aanbod worden samengesteld. geenTot intrekking van toestemming
Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt. geenTot intrekking van toestemming

Gegevensgebruik door de NVM/brainbay

Makelaar Bert verstrekt via een koppeling bepaalde gegevens aan de NVM/brainbay.

NVM/brainbay is voor de ontvangen gegevens verantwoordelijk voor de verwerking hiervan. De NVM/brainbay doet het volgende met deze gegevens:

 1. Zorgen dat alle NVM-makelaars een actueel aanbod hebben van woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die c.q. dat via NVM-makelaars worden c.q. wordt aangeboden.
 2. Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op Funda en andere (huizen)websites.
 3. Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt, bedrijfsonroerendgoed markt en de agrarische vastgoedmarkt. 
 1. Actueel aanbod woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed bij NVM-makelaars

Als je een woning via Makelaar Bert wil verkopen of verhuren, dan worden de volgende gegevens bekend gemaakt bij andere NVM-makelaars:

 • Het adres van de woning, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.
 • Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt gehaald. Verkoop onder voorbehoud, verkoopdatum en transactieprijs.

Deze gegevens worden door NVM-makelaars gebruikt voor de dienstverlening aan hun klanten (zoekers naar een woning). 

Deze gegevens worden onbeperkt bewaard in verband met de database met historisch aanbod, zie onder C. 

 • Actueel aanbod woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed op (huizen)websites, waaronder Funda

Als je een woning via Makelaar Bert wil verkopen of verhuren, dan wordt deze in overleg met jou ook bekend gemaakt bij Funda en andere (huizen)websites. Het gaat dan om de volgende gegevens:

 • Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.
 • Datum dat het object op de markt komt, verkoopdatum.

Met deze gegevens wordt je object onder de aandacht gebracht bij consumenten, professionele partijen en/of derden die zelf zoeken via (woning)websites. 

Deze gegevens kunnen maximaal één jaar na de verkoopdatum c.q. de datum dat de woning van de markt wordt gehaald nog zichtbaar zijn op deze websites.

 • Database met historisch aanbod

Van alle woningen die via Makelaar Bert te koop of te huur worden aangeboden, worden de volgende gegevens in de NVM-database vastgelegd:

 • Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.
 • Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt gehaald. Verkoop onder voorbehoud, transactiedatum en transactieprijs.
 • De postcode (1234AB) en huisnummer van het vorige (woon)adres van de koper. De hiervoor genoemde gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard. 

Met de hiervoor genoemde gegevens maakt brainbay in opdracht van de NVM analyses van de onroerend  goed markt mogelijk. 

De NVM/brainbay verstrekt deze gegevens voorts aan geselecteerde derden, namelijk: 

 • NVM-Taxateurs, voor het doen van taxaties en andere waardebepalingen. 
 • Validatie-instituten, na expliciete opdracht daartoe van een NVM-taxateur, voor het controleren van taxatierapporten. 
 • Gemeenten, voor het vaststellen van WOZ-waardes.
 • Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, voor onderzoek naar de woningmarkt. 
 • Universiteiten, voor onderzoeksdoeleinden. 
 • NVM-makelaars in het kader van dienstverlening aan hun klanten. 
 • Niet NVM-makelaars, banken, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties, voor onderzoeksdoeleinden (bijv. de woningbehoefte in een bepaalde regio).

Deze partijen hebben uitsluitend toegang tot gegevens voor de genoemde doelen en waar mogelijk worden gegevens alleen op geaggregeerd niveau verstrekt.

Interne audits en onderzoeken

De NVM ziet je gegevens mogelijk in wanneer zij onderzoek doet onder haar leden of de regels worden nageleefd en wanneer er vanuit de NVM een audit bij een NVM-lid plaatsvindt. Na inzage zullen deze gegevens niet langer worden verwerkt door de NVM.  

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens

Wil je de bij NVM/brainbay verwerkte gegevens inkijken, wijzigen of verwijderen neem dan contact op met de NVM via privacyhelpdesk@nvm.nl. De NVM beoordeelt of je gerechtigd bent om het verzoek in te dienen en vervolgens of je verzoek wordt ingewilligd.