Johan van Hasseltkade 213A

1032 LP AMSTERDAM € 800.000,- k.k.

4
Kamers
2
Slaapkamers
1
Badkamer
Share:

Omschrijving

***** Prefer English? Scroll down *****

Twee-onder-één-kap-waterwoning in de meest duurzame drijvende woonwijk van Europa!

Omschrijving
Deze unieke waterwoning van 99 m² is onder architectuur ontworpen volgens de modernste duurzaamheidsstandaarden, met een hoog afwerkingsniveau en met alle comfort die men maar kan wensen en is onderdeel van het bijzondere project “Schoonschip”.

De waterwoning (213A) is gerealiseerd volgens een zogenoemde dubbele-bakconstructie en biedt ruimte aan twee afzonderlijke en unieke huizen (213A en 213B) op één bak, zoals ook bij 15 andere waterwoningen van Schoonschip.

In 2019 is het woonproject gerealiseerd: Dertig waterwoningen met 46 huishoudens vormen een revolutionaire nieuwe wijk, die zijn eigen energie opwekt. Deze woonwijk is volledig gasloos en voorziet in haar eigen energieopwekking door warmtepomp en zonnepanelen. De opgewekte energie wordt opgeslagen in batterijen, waarvan de capaciteit onderling uitgewisseld kan worden. De woongroep is gezamenlijk eigenaar van collectieve ruimte Schoonschip “het Ruim”, welke multifunctioneel ingezet kan worden. Tevens zijn er op 2 minuten loopafstand collectief elektrische auto’s en fietsen (tegen sterk gereduceerd tarief) te huur.

Locatie & Bereikbaarheid:
Winkelcentrum Mosveld, met een breed aanbod winkels, cafés en restaurants is op steenworp afstand van de woning gelegen. Restaurant Noorderlicht, Café de Ceuvel, de A’dam Toren, de Tolhuistuin, de NDSM-werf, Pllek en het Eye Filmmuseum behoren thans tot de vele pluspunten van het wonen in Amsterdam Noord. Aan groen en water in de omgeving geen gebrek: het welbekende Twiske, het Noorderpark alsmede het Vliegenbos zijn nabij gelegen. De bereikbaarheid is uitstekend, er zijn diverse openbaar vervoer voorzieningen binnen handbereik. Vanaf de locatie van Schoonschip is het centrum van Amsterdam uitstekend bereikbaar per auto, fiets en de Noord-Zuidlijn. Nabij bevinden zich de pontjes NDSM, Distelweg, CS (gaat 24 uur per dag), en met de auto kun je via de IJ-tunnel binnen vijf minuten naar het centrum rijden.

Duurzaamheid:
De waterwoning is zeer goed geïsoleerd (EPC zelfs -0,15), voorzien van triple glas, een sedumdak, warmtepomp, upcycle (Upfall) circulatiedouche, 18 zonnepanelen (gedeeld met de buren), PVT paneel incl. zonneboiler, een accu als opslagvoorziening en een innovatief gescheiden grijs-zwart watercircuit met waterbesparend vacuümtoilet (verbruikt ca. 1 liter per spoelbeurt t.o.v. 8 liter voor een traditioneel toilet) waaruit Waternet in de toekomst het tot natuurlijke mestkorrels zal verwerken.

De toegangssteigers zijn privé-eigendom van VvE Schoonschip. De waterwoning ligt aan steiger 4.

De indeling van deze waterwoning is als volgt:

Begane grond:
Via de entree heb je toegang tot een gedeelde hal, inclusief een opbergruimte voor de wasmachine/droger, en een toilet. Op deze etage is de woonkamer met ruime lichtinval en toegang tot het drijvende terras en drijvende tuin. Via de eikenhoutentrap ga je naar de 1e verdieping: de keuken.

Eerste verdieping:
Op de eerste verdieping bevindt zich de heerlijke ruime woonkeuken met uitzicht op het water. De keuken is voorzien van een Selsiuz cooker met kokend water, een vaatwasser, combi-magnetron en oven. De ochtend start je met een mooie zonsopkomst. De lichtkoepel zorgt voor extra lichtinval. Via een schuifpui heb je toegang tot het balkon aan de zuidzijde. Beschut genieten van het uitzicht!

Souterrain:
'Onder water' bevinden zich de 2 slaapkamers, een badkamer met waterbesparende (upcycle circulatie) Upfall douche, een ruim bad en een separaat toilet. In de technische ruimte bevindt zich de warmtepomp, de vuilwaterpomp en de accu/batterij.

Bijzonderheden:
- Bouwjaar december 2018;
- Waterkavel met woonbestemming;
- Woonoppervlakte 99 m² NEN2580 gemeten;
- Energielabel A+++;
- 1 badkamer, 2 wc’s (waarvan 1 gedeeld in de centrale hal);
- Dakterras op het zuiden;
- Drijvend terras gelegen op het zuiden;
- Drijvende tuin gekoppeld aan het terras;
- Bordes op het noorden;
- Onder architectuur gebouwd, architect: Waterstudio;
- Warmtepomp;
- Vloerverwarming op iedere etage;
- Twee-onder-één-kap-waterwoning;
- Collectieve steiger Schoonschip (ontwerp Space & Matter);
- Erfpacht actueel niveau jaarlijks: € 570,46 (2023) dit is in de V.v.E. bijdrage inbegrepen;
- Totale energiekosten ca. € 25,- p/m (2023);
- Gemeentevoorstel afkoop eeuwigdurende erfpacht is aangevraagd;
- Het 'eigendom' van de woning is formeel geregeld middels het lidmaatschapsrecht in de woningvereniging;
- De woningvereniging is juridisch erfpachter van de waterkavel en eigenaar van de bak;
- Gebouwd volgens duurzaamheidseisen V.v.E. Schoonschip en gemeente Amsterdam, zie de website van Schoonschip.
- EPC waarde = -0,15;
- Volledig gasloos;
- 18 zonnepanelen (gedeeld met buren) met batterijopslag, verbonden met de Schoonschip SmartGrid waardoor onderling, binnen de eigen energiecoöperatie, energie kan worden uitgewisseld;
- Projectnotaris Lubbers & Dijk Amsterdam.

V.v.E.:
Maandelijks wordt er een bijdrage van € 350,- overgemaakt aan de Woonvereniging Johan van Hasseltkade 213 A+B. Dit bedrag dekt de volgende kosten:
Verzekering voor opstal en inboedel, erfpacht, internet en televisie, voorschot elektra- en stookkosten, onderhoud, afschrijving en reserves. Ook de bijdrage voor de VvE Schoonschip voor onderhoud van de collectieve voorzieningen (zoals steigers) en eigenaarschap van de collectieve ruimte (met andere bewoners van Schoonschip) vallen hieronder.

Ik vertel je graag alles over deze unieke waterwoning tijdens een bezichtiging.

Tot dan,

Bas

Disclaimer
Deze aanmelding is door ons met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen ervan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.

***** English translation *****

Semi-detached water house in the most sustainable floating residential area in Europe!

Description
This unique water house of 99 m² has been architecturally designed according to the most modern sustainability standards, with a high level of finishing and with all the comfort one could wish for and is part of the special “Schoonschip” project.

The water house (213A) has been built according to a so-called double-barge construction and offers space for two separate and unique houses (213A and 213B) on one barge, just like 15 other water houses from Schoonschip.

The residential project is completed in 2019: Thirty water houses with 46 households form a revolutionary new district that generates its own energy. This residential area is completely gas-free and provides its own energy generation through a heat pump and solar panels. The generated energy is stored in batteries, the capacity of which can be exchanged. The residential group is joint owner of the Schoonschip collective space “het Ruim”, which can be used multifunctionally. There are also collective electric cars and bicycles (at a greatly reduced rate) for rent within a 2-minute walk.

Location & Accessibility:
Mosveld shopping center, with a wide range of shops, cafes and restaurants, is located a stone's throw from the house. Restaurant Noorderlicht, Café de Ceuvel, the A'dam Tower, the Tolhuistuin, the NDSM wharf, Pllek and the Eye Film Museum are now among the many advantages of living in Amsterdam North. There is no shortage of greenery and water in the area: the well-known Twiske, the Noorderpark and the Vliegenbos are nearby. The accessibility is excellent, there are various public transport facilities within easy reach. From the location of Schoonschip, the center of Amsterdam is easily accessible by car, bicycle and the North-South line. The NDSM, Distelweg, CS ferries are nearby (open 24 hours a day), and you can drive to the center via the IJ tunnel within five minutes by car.

Sustainability:
The water house is very well insulated (EPC even -0.15), equipped with triple glazing, a sedum roof, heat pump, upcycle (Upfall) circulation shower, 18 solar panels (shared with the neighbors), PVT panel incl. solar boiler, a battery as a storage facility and an innovative separated gray-black water circuit with a water-saving vacuum toilet (consumes approximately 1 liter per flush compared to 8 liters for a traditional toilet) from which Waternet will process it into natural fertilizer pellets in the future.

The access jetties are private property of VvE Schoonschip. The water house is located at jetty 4.

The layout of this water house is as follows:

Ground floor:
Through the entrance you have access to a shared hall, including a storage space for the washer/dryer and a toilet. On this floor is the living room with ample light and access to the floating terrace and floating garden. You go to the 1st floor via the oak staircase: the kitchen.

First floor:
On the first floor is the wonderfully spacious kitchen/diner with a view of the water. The kitchen is equipped with a Selsiuz cooker with boiling water, a dishwasher, combination microwave and oven. You start the morning with a beautiful sunrise. The skylight provides extra light. You have access to the balcony on the south side through sliding doors. Enjoy the view in shelter!

Basement:
'Underwater' are the 2 bedrooms, a bathroom with water-saving (upcycle circulation) Upfall shower, a spacious bath and a separate toilet. The heat pump, the waste water pump and the battery/battery are located in the technical room.

Particularities:
- Year of construction December 2018;
- Water plot with residential destination;
- Living area 99 m² measured according to NEN2580;
- Energy label A+++;
- 1 bathroom, 2 toilets (1 of which is shared in the central hall);
- South-facing roof terrace;
- Floating terrace facing south;
- Floating garden linked to the terrace;
- North-facing platform;
- Built under architecture, architect: Waterstudio;
- Heat pump;
- Underfloor heating on every floor;
- Semi-detached water house;
- Schoonschip collective jetty (Space & Matter design);
- Leasehold current annual level: € 570,46 (2023) this is included the V.v.E. contribution;
- Total energy costs approx. € 25,- p/m (2023);
- Municipal proposal to buy off perpetual leasehold has been requested;
- The 'ownership' of the home is formally regulated through membership rights in the housing association;
- The housing association is the legal leaseholder of the water plot and owner of the tank;
- Built according to sustainability requirements of VVE Schoonschip and the municipality of Amsterdam, see the Schoonschip website.
- EPC value = -0.15;
- Completely gasless;
- 18 solar panels (shared with neighbors) with battery storage, connected to the Schoonschip SmartGrid so that energy can be exchanged within the own energy cooperative;
- Project notary Lubbers & Dijk Amsterdam.

V.v.E.:
A monthly contribution of € 350,- is transferred to the Johan van Hasseltkade Residential Association 213 A+B. This amount covers the following costs:
Insurance for buildings and contents, leasehold, internet and television, advance payment for electricity and heating costs, maintenance, depreciation and reserves. The contribution for the Schoonschip VvE for maintenance of the collective facilities (such as scaffolding) and ownership of the collective space (with other Schoonschip residents) is also included.

I would be happy to tell you all about this unique water house during a viewing.

Until then,

Bas

Disclaimer
This registration has been compiled by us with the utmost care. However, no liability is accepted on our part for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All specified sizes and surfaces are indicative.

Video

360 graden foto's

Kenmerken

Overdracht

Prijs
€ 800.000,- k.k.
Aangeboden sinds
19 december 2023
Status
Onder bod
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Soort
Woonboot
Soort bouw
Bestaande bouw
Soort dak
Plat dak

Oppervlakten en inhoud

Gebruiksoppervlakte
0 m2
Woonoppervlakte
99 m2
Inhoud
325 m3
Oppervlakte
0 m2

Indeling

Aantal kamers
4
Aantal badkamers
1
Badkamersvoorzieningen
Ligbad, Dubbele wastafel, Wastafelmeubel, Inloopdouche, Vloerverwarming
Aantal verdiepingen
3

Energie

Isolatie
Driedubbel glas
Warm water
Zonneboiler

Buitenruimte

Liggingen
Aan water, Aan rustige weg, Vrij uitzicht, Aan vaarwater
Tuin
Zonneterras
Hoofdtuin
4 m2 (100 m diep en 440 m breed
Ligging tuin
Zuid

Bergruimte

Schuur/berging
Inpandig
Voorzieningen
Voorzien van elektra, Voorzien van water
Oppervlakte bergruimte
0 m2

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid
Openbaar parkeren, Betaald parkeren, Parkeervergunningen

Voorzieningen

  • Mechanische ventilatie
  • Tv kabel
  • Schuifpui
  • Dakraam
  • Glasvezel kabel
  • Zonnepanelen
  • Natuurlijke ventilatie
Share:

Wij maken gebruik van cookies, lees meer in onze privacy verklaring